Sänkt hastighet på flera vägar

Sänkt hastighet ger färre döda i trafiken. Det anser åtminstone Trafikverket, som nu kommer att sänka högsta tillåtna hastighet från 90 till 80 kilometer i timmen på ett stort antal vägar.

Under november 2016 dödades 19 personer, varav 12 bilister och en som färdades på fyrhjuling. Inga motorcyklister omkom under månaden, vilket troligtvis beror på vädret som drabbade landet. Under en enda dag, 9 november, föll det mer snö i Stockholm än det gjort på mer än 100 år. Detta gjorde att det var fler som förolyckades än motsvarande månad året innan, men å andra sidan var det färre motorcyklister som gav sig ut på vägarna. Det var inte idealiskt hojväder, helt enkelt.

80-väg med fartkameraFörutom 19 omkomna skadades 169 personer svårt i trafiken. Redan under november månad inleddes arbetet ned att skylta om ett flertal vägar från 90 till 80 kilometer i timmen. Detta innebär en blygsam ökning av restiden: som mest 50 sekunder mer per mil.

Omskyltningen, i kombination med ombyggnader av befintliga vägar och konstruktion av nya, kommer enligt de beräkningar som Trafikverket har gjort att rädda ungefär 16 liv per år under perioden fram till år 2025. Endast mötesfria vägar kommer i fortsättningen att ha hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen. Motormännen tycker att man istället borde satsa på att öka antalet mötesfria vägar, exempelvis genom att bygga om dem till 2+1-vägar. På sikt hoppas Trafikverket kunna bygga om fler vägar så att de blir mötesfria, men omskyltningen är en billigare lösning som man hoppas ska få goda effekter. Mer om projektet finns att läsa i Dagens Industri.

50 vägar i 17 län

Det rör sig om ett stort antal vägar som berörs, totalt ungefär 50 stycken, i 17 län. De vägar som prioriteras är de som har ett högt trafikflöde. I Jämtland, Värmland, Blekinge och på Gotland kommer inte några vägsträckor att skyltas om. I Skåne är det, enligt SVT:s lokala nyheter, 15 vägar som berörs, närmare bestämt följande:

1. Väg 105 från Hjärnarp till Grevie

2. Väg 1248 från Säbyholm till Hilleshög

3.. Väg 936 från Lund till Örtofta

4. Väg 1451 genom Jonstorp

5. Väg 1208 från Billeberga till Svalöv

6. Väg 854 från Burlöv till Staffanstorp

7. Väg 1701 från Ängelholm till Margretetorp

8. Väg 1379 från Björka till Hyllinge

9. Väg 1137 från Hög till Kävlinge

10. Väg 798 från Kyrkheddinge till Örupsgården

11. Väg 100 från Skanör/Falsterbo till Höllviken

12. Väg 1561 Tomelilla

13. Väg 2056 Kristianstad

14. Väg 2060 Kristianstad

15. Väg 2083 Bromölla