Faror på vägarna

Arbete med asfaltsläggningDåliga vägar är en riskfaktor för många motorcyklister. Som tur är finns det många som kontrollerar vägarna åt oss. Det kan t.ex. röra sig om mc-intresserade pensionärer.

Blödande asfalt eller lösgrus på vägbanan är två stora risker för motorcyklister. SMC, Sveriges motorcyklisters förening, har frivilliga mc-spanare som uppmärksammar vägar där det inte finns adekvata varningar för olika risker. En av dessa spanare är Jan Karlsson från Växjö, som man kan läsa en intervju med här. Jan är pensionär sedan några år tillbaka, vilket innebär att han har gott om tid. Han har också ett stort intresse för mc-åkning. Att vara mc-spanare innebär att han får utlopp för sin hobby samtidigt som han gör vägarna säkrare för andra motorcyklister.

Det dokument som Jan utgår från är Trafikverkets standardbeskrivning för basunderhåll av väg. Förutom att vara mc-spanare är han även vägrapportör åt Trafikverket. Skillnaden är, förutom uppdragsgivaren är skillnaden att vägrapportören vänder sig till Trafikverket centralt, medan mc-spanaren kontaktar lokala driftledare.

Privatpersoner som tillbringar en stor del av sin vakna tid på vägarna kan, precis som Jan Karlsson, bli vägrapportörer. Det finns en app, Live Talk, som rapportörerna kan använda för att rapportera om störningarna. Rapportörerna står i kontakt med trafikcentralerna, som i sin tur kan kontakta Trafikverkets entreprenörer, polisen, räddningstjänsten, SOS Alarm eller trafikradion.

En vägrapportör kan, förutom via appen, också ringa ett gratisnummer när som helst under dygnet för att rapportera om exempelvis:

  • Hinder på vägbanan, som tappad last eller omkullblåsta träd.
  • Väderförhållanden som dimma eller halka.
  • Djur på vägen eller i närheten av vägbanan.
  • Köbildning till följd av t.ex. olyckor.
  • Fel på trafiksignaler.

Mer information, och en blankett för intresseanmälan, finns här. Se även det här filmklippet.

Blödande asfalt

En av de stora farorna för en motorcyklist är blödande asfalt, som kan ge upphov till liknande väderförhållanden som under vintern. De flesta vet att man ska ta det försiktigt i vinterväglag, men inte lika många tänker på att vägbanan kan bli hal även när det är varmt. Om det är högsommarvärme flera dagar i streck kan bindemedlet i nylagd asfalt tränga upp till ytan där det gör vägbanan hal. Därför är det viktigt att ta det försiktigt även vid körning riktigt varma dagar, särskilt om det har varit varmt flera dagar i följd. Den varma sommaren 2014 gick Trafikverket ut och varnade trafikanter för blödande asfalt.

Ju mer bindemedel som används i asfalten, desto mer slitstark blir beläggningen. Därför är risken för blödande asfalt störst på vältrafikerade vägar, där man ju vill ha en så slitstark beläggning som möjligt. I ett län som Jämtland, där många vägar inte har så stor trafikmängd, är risken alltså mindre eftersom man inte blandar lika mycket bindemedel i asfalten. Även där kan man dock råka ut för problemet, vilket denna artikel visar. Trafikverket blästrade sommaren 2012 vissa partier av väg E14 mellan Östersund och Krokom för att minska risken för halkolyckor p.g.a. blödande asfalt.